Tisztelt Kedvezményezettek!

A Gyermekdiabétesz Pályázati Program keretében benyújtandó pénzügyi elszámolás során a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra az alábbi záradékot köteles ráírni a Kedvezményezett a Támogatói Okirat 6.5. pontjában foglaltaknak megfelelően: „Országos Kórházi Főigazgatóság felé ………. Ft (azaz ……………………… forint) összegben a(z) ………… iktatószámú támogatói okirat keretében elszámolva”.

A „Segédlet a „szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás” elkészítéséhez” című dokumentumban a számla, számlahelyettesítő okirat, bérkifizetési összesítő, átutalási és/vagy pénztári bizonylat záradékolására vonatkozó formai előírás („Emberi Erőforrások Minisztériuma felé ................ Ft (azaz ............................. forint) összegben az ................ iktatószámú szerződés keretében elszámolva”) az EMMI, mint Támogató megnevezését tartalmazza. A segédlet ezen előírásának frissítése sajnos még nem történt meg, azonban mivel a segédlet többi pontja az elszámolások elkészítéséhez, összeállításához a Kedvezményezettek számára fontos információkat tartalmaz, ezért a Lebonyolító a segédlet közzététele mellett döntött.

A Támogatói Okirat szerződéses kötelezettségként rögzíti az elszámolás összeállítása során alkalmazandó záradékolást, illetve annak formai előírását, szövegét, így az a kötelezően alkalmazandó.

Tájékoztatjuk a Kedvezményezetteket, hogy amennyiben a fentiekkel ellentétben egy számla, bizonylat, okirat záradékolása az EMMI nevét tartalmazóan történik, a kapcsolódó számla, beszámoló kizárólag ezen formai eltérés miatt nem kerül hiánypótlásra, vagy elutasításra, mivel a záradékban kötelezően feltüntetendő Támogatói okirat / Szerződés iktatószáma egyértelműen azonosítja azon okiratot és forrást, melynek terhére az adott, záradékolt számla elszámolásra kerül.

Amennyiben a fentiekkel, vagy a pályázat megvalósításával kapcsolatban kérdése lenne, azt felteheti a gyermekdiabatesz@okfo.gov.hu címen!