A járóbeteg-szakellátás területén megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően az intézmény eszközparkja olyan nukleáris medicina körébe tartozó eszközzel bővül, ami ritkaságnak számít Bács-Kiskun vármegyében. A Radiológia emellett egy modern, nagy tudású ultrahang-készüléket kapott az intézmény. A Gasztroenterológia Osztályon új szakorvosok kezdik meg hamarosan a betegellátást, jelenleg a rendelők felújítása és korszerű műszerekkel történő fejlesztése történik.

A Szemészeten és a Szájsebészeten is új szakorvosok kezdik meg munkájukat szeptembertől, valamint a Szülészet-Nőgyógyászatra, a Belgyógyászatra is érkeznek fiatal pályakezdő orvosok. A kórház vezetőségének célja, hogy a beruházásokkal növeljék a betegek komfortérzetét, a betegbiztonságot, valamint csökkentsék az esetleges várakozási időket is.

Két részre bontotta a pályázatokat a főigazgató: egyrészt a humánerőforrást érintő, másrészt a kubaturális fejlesztésekre. A humánerőforrás-kérdés számukra mindig kiemelten fontos terület, az intézmény vezetősége folyamatosan azon dolgozik, hogy az adott helyzethez a legjobb megoldást biztosítsák. Ennek az elhivatott hozzáállásnak a legjobb bizonyítéka az, hogy pályakezdő orvosok és friss szakorvosok is érkeznek rendszeresen az intézménybe, idén is többen választották a Bajai Szent Rókus Kórházat.
− Vannak olyan fiatal szakorvosok, akik más intézetekben végeztek, de most nálunk kezdik a szakorvosi tevékenységüket. Emellett természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy saját magunk is folyamatosan képzünk szakorvosokat. Éppen ehhez kapcsolódik a jelenlegi, járóbeteg-szakellátást fejlesztő pályázatunk, aminek a lényege, hogy a nukleáris medicina − amit köznyelven izotóp diagnosztikának hívnak −, megújul. Ez rendkívül fontos, mert intézményünkben ezentúl egy olyan vizsgálati módszer áll rendelkezésre a lakosság számára, amely bizonyos fejlődési rendellenességek esetén, kiváltképp pedig az onkológiai betegellátásban kiemelkedő szerepet tölt be, ez utóbbi esetében alapdiagnosztikának számít. Ilyen diagnosztikai lehetőség a Dél-Alföldön nem sok helyen van, Bács-Kiskun vármegyében Baján kívül csak Kecskeméten érhető el. Ez az új eszköz lehetővé teszi, hogy még célzottabban, még pontosabban tudjuk a vizsgálatot elvégezni.

A másik lába a jelenlegi fejlesztésnek a gasztroenterológiai ellátás, ami egy korábbi elképzelés megvalósítása. Jelenleg is zajlik a rendelők felújítása, illetve még korszerűbb eszközökkel való felszerelése. Az intézményben emellett növelték a gasztroenterológiai szakorvosok számát is: jelenleg négy fő gasztroenterológiai szakorvos látja el a betegeket. A kórház vezetőségének határozott célja, hogy a beruházás változást jelentsen az ellátásra várakozás idejében is.

Vonzó munkahellyé is szeretnének válni
− Intézményünkben az orvoslétszámot tekintve az utóbbi két évben pozitív változást tapasztalunk, több orvos dolgozik nálunk jelenleg, mint korábban. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen sok pályakezdő orvos is érkezett hozzánk, ami jó jel a jövőre és az utánpótlásra nézve. A célunk az, hogy hosszú távon is jó lehetőségeket kínáló, vonzó munkahelyként tekintsenek az intézményünkre. Úgy tűnik, az ennek érdekében tett erőfeszítéseink sikeresek, hiszen noha a szakorvosok egy része családi kötődés miatt jött a Bajai Szent Rókus Kórházba, többen célzottan választották az intézményt − jelentette ki a főorvos.

Nem feltétlen látványos, de annál fontosabb fejlesztések zajlottak
A fejlesztésekkel kapcsolatban az intézmény vezetője megjegyezte, hogy alapvetően ezek olyan műszer-beszerzések, amelyek nem látványosak, de óriási segítséget jelentenek. A Radiológián például legutóbb egy nagy tudású, korszerű ultrahang készülék került beállításra. További fejlesztésként a központi sterilizálóba modern, magas minőségű gépeket, az osztályokra új betegágyakat állítanak be.
− Ezeket a lakosság, a betegek nem mindig látják, de mi tudjuk, hogy egyrészt szükségesek ezek a fejlesztések, másrészt még magasabb szintű és minőségű munkát tesz lehetővé. Fontos szempont továbbá, hogy segítséget jelent a kórházi dolgozóknak is, hiszen javítja a munkakörülményeket azáltal, hogy jobb, korszerűbb gépekkel dolgozhatnak a jövőben. Ezeket a fejlesztéseket részben pályázati forrásokból, részben az Országos Kórházi Főigazgatóság segítségével sikerül megvalósítani. Újfajta metodikákat vezetünk be, tervezünk egy régóta dédelgetett vágyat is elindítani, de ezt meglepetésnek szánjuk, erről később szeretnék beszélni. Hozzátette, hogy a Bajai Szent Rókus Kórház struktúrája stabil, és a jövőképe is határozott. Az intézmény − a levéltári kutatások alapján − az ország tíz legidősebb intézményének egyike.

Kiállta az idő próbáját
A kórháznak vannak hagyományai, az idők viszontagságát kiállta, hiszen 1840-ben, ahogy a város nagy része is leégett, a kórház is a tűz martalékává lett, de újjáépítették az itt élő emberek.
− Sokszor kérdéses volt a kórház sorsa, mégis a dolgozók tették a dolgukat, a lakosság kiállt érte. Ennek a kórháznak mindig volt és van jövője. Nekünk az a fontos, hogy a betegeket minél jobban, korszerűbben el tudjuk látni. Minket ez éltet. Az egészségügyben foglalkoztatott emberek mások, mint a társadalom többi része. Sokkal nagyobb empátiával rendelkeznek, a munkájukat sokkal inkább hivatásnak tekintik. Egyetlen ellenfelük van, az pedig a betegség, ezt akarjuk legyőzni, ezért dolgozunk nap mint nap, összefogva, közösen − fogalmazott Dr. Tóth Gábor.

A pályakezdők számára is kedvező alternatíva az egészségügy
A szakdolgozókról a főigazgató elmondta, hogy bár az intézményben nincs létszámhiány, de a dolgozók leterheltségén szükséges lenne javítani. Rekreációra, megújulásra jelenleg nincs annyi lehetőség, amennyi ideális lenne, ezen fontos lenne változtatni a jövőre nézve. Az kétségtelen tény, hogy a fizetésemelések a szakdolgozók számára előrelépést jelentettek, és bizalomra adnak okot, hiszen ez egy újabb jel arra vonatkozóan, hogy az egészségügynek van jövője.
− Azt mondom, ha pályakezdő valaki, és az egészségügyet választja, akkor élete legjobb döntését hozza. Egyrészt azért, mert biztos munkahelye lesz élete végéig, másrészt a munkahelye mindig biztosítja a fizetését, amely ma már szemmel láthatóan a pályakezdők számára is kedvező. Úgy vélem, az egészségügyi pályánál nincs nemesebb hivatás. Öröm és könnyek együtt járnak ezen a területen, de mégis, minden küzdelmet, áldozatot és nehézséget megér a tudat, hogy másokon segíteni a legszebb feladat. Számunkra a betegek az elsők és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények között, magas színvonalon és biztonságban gyógyulhassanak intézményünkben − fogalmazott a főigazgató.

Forrás: baon.hu, fotó: Bajai Szent Rókus Kórház