A PULZUS Egészségügyi Adattárház projekt célja olyan adattárház, elemzési- és döntéstámogatási eszközrendszer kialakítása volt, amely összefogja az egészségügyben létező legfontosabb információforrásokat. A létrejött adattárház egyszerre képes az egészségügy operatív és stratégiai döntéseinek átfogó támogatására.

A rendezvényen dr. Haidekker Bence, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményigazgatási, Ellenőrzési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Divinyi Zsombor a Projektirányítási Igazgatóság főosztályvezetője beszámolt az ÁEEK e-egészségügyi projektjeiről, a PULZUS Egészségügyi Adattárházat pedig Magyar Gábor, a projekt szakmai vezetője mutatta be.
A PULZUS Egészségügyi Adattárház az egészségügyi ellátórendszer több területén előálló adatainak felhasználásával állít elő egy olyan eszközrendszert, amely a jövőben az egészségügyi elemzőket, tervezőket és a döntéshozatali feladatokat ellátó szakembereket is egyre pontosabb ismeretekkel látja el.
A PULZUS a feladatok megvalósításához a ma elérhető legmodernebb technológiai lehetőségek közül választott, a rendelkezésre álló valamennyi egészségügyi adatot adattárházba rendezte, és erre építve üzleti intelligencia eszközök segítségével ad válaszokat.
Az adatok integrációja során a PULZUS átveszi, elemzi, ellenőrzi, és szükség esetén átalakítja a finanszírozási rendszerek működéséhez szolgáltatott adatokat. Feldolgozza a fekvőbeteg ellátás osztályos ápolási esetének jelentési adatait, a járóbeteg-ellátás tételesen jelentett beavatkozást és szolgáltatást leíró adatait, a háziorvosi és a magán-orvosi ellátás egyes adatait. A kezelések adatait az ellátottak személyes adataitól elkülönülten, a személyre vissza nem következtethető módon kezeli.

Az ellátó rendszer más felhasznált adatai közül kiemelendőek a szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyekkel kapcsolatos adatok, amelyek az ellátó rendszer kapacitásaira engednek következtetni. A rendszer ugyanakkor alkalmas az adatok mélyebb rétegeinek, így egy-egy betegségregiszter adatainak tárolására is.
Az adatokban rejlő információ kiaknázására a PULZUS rendszer számos megoldást kínál. A széles érdeklődő közönség rendelkezésére állnak előre kidolgozott riportok és lekérdezések. . Az adatok megjelenítéséhez a rendszer modern térinformatikai eszköztárat biztosít. Az előre elkészített elemzési forgatókönyveket a felhasználók különböző paraméterekkel hajthatják végre, miközben az adatok értékelésétől függően a feltárt információ egyre mélyebb rétegeihez jutnak hozzá.
A PULZUS túl azon, hogy kész lekérdezéseket, előre elkészített táblázatokat és kimutatásokat tartalmaz, lehetőséget biztosít olyan elemzések végrehajtására is, amelyekre ez idáig nem volt lehetőség. A PULZUS rendszerrel az egészségügy mennyiségi és minőségi vizsgálatára is alkalmas olyan adattárház jött létre, amely folyamatosan képes fejlődni, és az ellátás tervezésének és szervezésének mindenkor aktuális és jól használható motorjává válni.

Az „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés (TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001)” elnevezésű projekt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ irányításával, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciumi együttműködésével, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretein belül, 1.000 millió forint keretösszeg felhasználásával valósult meg 2013. 02. 01. és 2015. 11. 30. között.