Projekt tartalmának bemutatása:
Az előkészítési fejlesztések célja a jövőbeli vérellátási tevékenység és transzplantációs tevékenység új alapokra helyezése azáltal, hogy a tervezetten ehhez szükséges zöldmezős építési beruházás, valamint mobil vérellátás eszközrendszer tekintetében megalapozza a szakmai hátteret, a kivitelezésre és műszaki tartalomra ható szempontokat, továbbá körvonalazza a beszerzéshez szükséges alapvetések és a legjobb beszerzési stratégia irányát. 
A tanulmányok alapján meghatározhatóvá válik: a konkrét fejlesztési szükséglet, a beszerzések mennyiségi és minőségi kritériumai, továbbá a jövőbeli közbeszerzési eljárások legfontosabb szakmai szempontjai.
Olyan háttértanulmányok készülnek el, amelyek alapján az építési beruházás és az eszközbeszerzés értékelési szempontjai és azok hatása előzetesen elemzésre kerül, ezáltal megalapozott és eredményes eljárások készíthetők, továbbá az építés szükségessége és a tervezéshez elengedhetetlen szakmai szempontok rögzítésre kerülnek, valamint a mobil véradás/vérellátás lehetősége és szükségessége, szakmai tartalma és iránya szintén a tanulmányok eredményeként meghatározható.