Projekt cím EHDS2 Pilot – Az egészségügyi adatok másodlagos felhasználására vonatkozó európai egészségügyi adattér létrehozását segítő kísérleti projekt
Projektazonosító 101079839
Támogatási szerződés azonosító GA 101079839
Projekt cím angolul EHDS2 Pilot – Pilot for a European Health Data Space on secondary use of health data
Támogató program European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) - Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség - EU4H-2021-PJ2 pályázat
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 4 999 799,67 EUR
Projekt teljes költségvetése (összeg) 8 332 999,5 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 204 719,3 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 60 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 40%
Támogatást igénylő PLATEFORME DES DONNEES DE SANTE (Health Data Hub), Franciaország
Főkedvezményezett PLATEFORME DES DONNEES DE SANTE (Health Data Hub), Franciaország
Konzorciumi partnerek száma összesen 17
Projekt célja

Az EHDS2 Pilot más néven HealthData@EU Pilot projekt konzorciuma 17 partnerből, az egészségügy területén működő nemzeti ellátó központokból, kutatási infrastruktúrákból, uniós ügynökségekből és szövetségekből tevődik össze. A projekt célja, hogy kiépítse és tesztelje az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) első verzióját az adatszolgáltatói platformok – nemzeti platformok, uniós ügynökségek vagy kutatási infrastruktúrák – csomóponthálózatba történő kapcsolásával.
Ennek során a projekt teszteli a felhasználói utat az egészségügyi adatokkal kapcsolatos kutatási projektek uniós szintű létrehozásához, telepítéséhez és futtatásához. A hálózat lehetővé teszi majd a projekt kutatói számára, hogy lekérdezzék az összes csomópont metaadat-katalógusát, hozzáférést kérjenek a kiválasztott adatokhoz egyetlen közös űrlapon keresztül, és szükség esetén transzferálják az adatokat. Ennek érdekében az EHDS2 Pilot egyes munkacsoportjai meghatározzák és kiépítik a csomópontokat összekötő IT-infrastruktúrát (WP5 munkacsoport), közös szabványokat határoznak meg a biztonságra, a metaadat-katalógusokra, az adatminőségre és az interoperabilitásra, valamint a jogi követelményekre (WP6, 7, 8 munkacsoportok) a használati esetek alapján (WP9 munkacsoport). A használati esetek az Európai Bizottsággal közösen kerülnek kiválasztásra azzal a céllal, hogy szemléltesse a tagállamok egészségügyi adatainak mobilizálásában és kiaknázásában rejlő, a közegészségügy, a kutatás, az innováció, valamint a szakpolitika és az egészségügyi rendszerek fejlesztése érdekében történő potenciális lehetőségeket. E kísérlet alapján az EHDS2 Pilot teljes körű értékelést nyújt majd a projektről, és ajánlásokat készít az Európai Bizottság számára az adatszabványokról, a jogi követelményekről, a költségekről és a tesztelt hálózat bővítéséhez szükséges gazdasági modellről.
Az Európai Bizottság által támogatásra kiválasztott kutatási témák közül Magyarország 3 kutatási projektben szerepel, így Magyarország a horizontális feladatokon (WP1-3 munkacsoportok) felül a szakmai feladatokban (WP4-6 munkacsoportok), illetve a WP9 munkacsoportban a kiválasztott használati esetekben működik közre.

Támogatási szerződés

EHDS2 Grant Agreement

Egyéb információk a projektről

https://www.ehds2pilot.eu/