A Környezet és Energia Operatív Program keretében megnyert pályázathoz kapcsolódó projekt az épületek hőszigetelését és nyílászárócseréjét célozta. A beruházást elsősorban a magas üzemeltetési költségek indokolták: ezek főként a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költségből származtak.

Az éves költségek csökkentése, és a korszerűsítés érdekében adta be tehát az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet pályázatát, amelyet pozitív elbírálásban részesítettek.

A beruházás keretében a külső nyílászárók cseréje (épületenként több mint 310 négyzetméteren), illetve a tető-, a homlokzat- és a padlásfelületek hőszigetelése valósult meg. A 2. számú épület esetében közel 3450, a 7. számú esetében közel 560 négyzetméternyi hőszigetelésre került sor. Mindez jelentős energia-megtakarítást eredményez, így hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez is.

A költséghatékony működés elősegítésén túl a megvalósult korszerűsítés a munkavállalók és ellátottak megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedéséhez is nagyban hozzájárul.
Az elért energiatakarékosságnak és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésének köszönhetően a beruházás hosszú távon elősegíti a fenntartható fejlődést.

A nyert támogatás 100%-os, tehát a projekt 142.870.332 forintnyi költségét teljes mértékben az Európai Unió finanszírozta, vissza nem térítendő támogatás útján.

Forrás: Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet