Tisztelt Érdeklődő!
 
Tájékoztatjuk, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Alapellátási és Ellátás-szervezési Főosztálya, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által ellátott egyes feladatok 2017. április 1. napjától Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kerültek át.
 
Az átvett feladatokkal, különösen a
 
praxisprogramokkal (praxis I. és praxis II. programok), 
praxiskezelői feladatokkal (praxisjog-nyilvántartás vezetése, praxisjog adásvételek nyilván-tartása, tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek közzététele, praxisjog adásvételek hirdetéseinek megjelenítése, települési önkormányzatok praxishirdetéseinek megjelenítése),
települési önkormányzatok által az egészségügyi alapellátási körzetek vonatkozásában hozott rendelet-tervezetek véleményezésével és a
társadalombiztosítási szakértői vizsgák szervezésével, a vizsgáztatással
 
kapcsolatos ügyintézés folyamatos, a megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadjuk:
 
Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 
        Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztály
 
Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
                          1525 Budapest 114 Pf. 32.
 
Telefonszám: +36 (1) 239-0473
 
E-mail: alapellatas@aeek.hu
 
Munkatársaink továbbra is készséggel állnak rendelkezésére.