A Soproni Gyógyközpont és a Bécsújhelyi Kórház részvételével megvalósuló projektben olyan fejlesztés kezdődik, amely elsőként lehetővé teszi a telekonzultációt és a távleletezést a patológia területén, kihasználva, hogy a szövettani (hisztopatológai) leletezés önmagában is a betegektől térben és időben elválasztva történik. A szakmai konzultációk révén megvalósuló tudástranszfer hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan, hiányszakmának számító területen, mint a patológia gördülékenyebbé váljon az ellátás, és mérséklődjenek a kapacitáshiány okozta nehézségek. A projekt további célkitűzései között szerepel a határon átnyúló sürgősségi betegszállítás és betegellátás megvalósítása, továbbá egy 2030-ig szóló együttműködési stratégia kidolgozása. 

Az együttműködés első lépése az a patológiai pilot projekt megvalósítása, amely keretében a két kórház rutinszerűen online konzíliummal értékelheti egymás pácienseinek metszeteit, mintáit. Kiépül egy patológiai távleletezési mechanizmus a Soproni Gyógyközpont és a bécsújhelyi Landesklinikum Wiener Neustadt Patológiai Osztályai között az így létrejövő együttműködési megállapodás alapján lehetőség nyílik egy magyarországi kórház és egy külföldi intézmény között, egymás betegeinek diagnosztizálására. A kölcsönös felhasználáson alapuló, digitális diagnosztikai rendszernek nagy szerepe lesz a szövettani diagnosztikában - például a tumorok szöveti meghatározásában -, amely a sikeres kezelés alapját képezi. A fentiek megvalósítását a jogi háttér kialakítása mellett megfelelő képességű és felbontású orvostechnikai eszközök beszerzése teszi majd lehetővé.

"Csaknem harminc éve végzünk távdiagnosztikát a radiológiában és hét éve alkalmazunk távdiagnosztikát a patológiában, ami mára a napi rutin részévé vált. A Soproni Gyógyközpontban évente mintegy 35 000 metszetet látunk. A patológiai szakmai tevékenység elsősorban a műtétileg eltávolított emberi szövetek hisztológiai, citológiai értékeléséből, véleményezéséből áll. A távdiagnosztika alapja a megfelelő technikával előállított, minőségi szövetmetszetek digitalizálása. Ez természetesen megvalósíthatatlan korszerű labortechnikai és informatikai háttér, valamint szakképzett személyzet (szakasszisztensek és szakorvosok) megléte nélkül.  A HealNowprojekt keretében olyan eszközbeszerzésre nyílik lehetőségünk, amely jelentősen javítja, gyorsítja a munkánkat. Nem utolsó sorban a szakmai kapacitás is megduplázódhat, hiszen most a két kórház orvosai, szakdolgozói közösen tudnak bekapcsolódni betegeink ellátásába. Ennek különösen kiemelt jelentősége van a mostani járványterhes időszakban. A projektóriási lehetőség arra, hogy szabályozott hátteret adjon a két intézmény hivatalos együttműködésének” nyilatkozta Dr. Ringelhan Birgit, a Soproni Gyógyközpont osztályvezető főorvosnője.

„Európai uniós polgárként nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vehetek és hozzájárulhatok annak a határon átnyúló három projektnek az egyikéhez, amelyeket Alsó-Ausztriavezetésével valósítanak meg. Az együttműködés nem csak a diagnosztikus képfelismerés szempontjából hasznos, hanem optimális molekuláris patológiai és a szövettani diagnosztikai vonatkozásban is. Meggyőződésem, hogy a soproniaknak a digitális rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatai számunkra is igen hasznosak lesznek. Egyszer az egyik oldalon, máskor a másikon keletkezik több feladat. A rendelkezésre álló kapacitást ezeknek megfelelően lehet tervezettebben felhasználni. Nagy előny, ha ismerjük és közösen használhatjuk a meglévő struktúrákat, mert így előre tudunk tervezni és gondolkodni a szükséges kompetenciákról, a fejlesztendő szolgáltatásokról vagy a szükséges vizsgálatokról. Közösen tudunk dolgozni annak érdekében, hogy a lehető legjobb diagnózist állítsuk fel a betegek számára. Ha megvalósul a műszaki hálózat és rendeződik a jogi háttér, egy sokoldalú, szabványosított és magas színvonalú diagnosztikát biztosító patológiai ellátó rendszer áll majd rendelkezésre a határmenti területen élő betegek számára.”— fogalmazott Dr. Hulla Wolfgang, a Landesklinikum Wiener Neustadt Patológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.

További információk és a teljes cikk a HEAL NOW projekt oldalán olvasható  >>