A kollegiális védőnői mentorrendszer tavaly decemberben kezdte meg működését annak érdekében, hogy a mentorok rendszeresen és folyamatosan segíteni tudják a védőnő munkatársakat feladatellátásukban és szakmai fejlődésükben. Ennek keretében a védőnői munkafolyamatok nyomon követése, a mentorált védőnők minőségi munkájának irányítás támogatása valósul meg.

Az értekezleten jelen volt Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató, Bábiné Szottfried Gabriella főigazgató helyettes, az OKFŐ munkatársai és 51 mentor védőnő.

A jelenlévőket a Főigazgató úr köszöntötte és röviden tájékoztatta a mentor védőnőket az új rendszer létrejöttének körülményeiről és hangsúlyozta a védőnői szolgálat fontossága és fejlesztése iránti teljes elkötelezettségét.
Főigazgató helyettes asszony előadásában a mentor védőnők teljes áttekintést kaptak a kollegiális védőnői mentorrendszer struktúrájáról. A Védőnői Osztály osztályvezetője, Csősz Katalin előadásában ismertette a 2022. év célkitűzéseit és az ezek megvalósulását elősegítő feladatokat. Ezen felül  beszámolt a jelenlévőknek azokról a szakmai támogatásokról, amelyeket az OKFŐ a mentor védőnők munkájához nyújtani tud.

Az osztály szakmai tanácsadói, Szij Ildikó és Várfalvi Marianna a védőnők szakmai fejlesztését szolgáló minőségfejlesztési lehetőségekről, illetve a megszervezésre kerülő konferenciákról beszéltek.
Az esemény minden résztvevő számára nagyon örömteli és hasznos volt, hiszen ezen rendszer felépítése nagyban elősegíti a védőnők hatékony feladatellátását és ezáltal a gondozottak életét is megkönnyíti.