Az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítvány, az eHVB rendszer bevezetésével a halálozás anyakönyvezéséhez szükséges adatok elérhetővé válnak elektronikusan, ezzel az adatkezelés, megbízhatóbbá és egyszerűbbé válik. Eddig a halottvizsgálati bizonyítványokat papíralapon állították ki és továbbították az orvosok, ez az eljárás azonban elavult és időigényes, a dokumentáció hatóságok közötti továbbítása költséges, az adatok kézzel való kitöltése nem megbízható.

A halottvizsgálati bizonyítványok elektronikus kiállításának, tárolásának, hozzáférésének és feldolgozásának – adatvédelmi jogszabályoknak is megfelelő – keretrendszere Magyarországon korábban nem állt rendelkezésre. Mostantól az eljárás hatósági szereplői egységes, zárt rendszerben érik el az adatokat és a szükséges űrlapokat a gyors és hatékony ügyintézés érdekében. A fejlesztés egyik célja volt, hogy az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) és az eHVB között olyan kétirányú kapcsolat épüljön ki, ahol az illetékes anyakönyvvezetők az EESZT útján saját elektronikus rendszerükön keresztül elérhetik az elhunyt személyes adatait, valamint az elhalálozás tényét igazoló dátumot.

Az eHVB a hozzátartozók számára is megkönnyíti az ügyintézést, a hitelesítő orvos részéről digitálisan aláírt halottvizsgálati bizonyítvány érhető el az ügyfélkapun keresztül, valamint az ország bármely pontján – lakóhelytől függetlenül – személyesen igényelhető és átvehető a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolati példánya a kormányablakokban.

Az új rendszerben rögzített adatok megbízhatóak, naprakészek. A rendszerbe épített szabályok és a Központi Statisztikai Hivatal rendszerével történő integráció miatt az adatok a nemzetközi statisztikai és népegészségügyi szervezetek módszertani elvárásai szerint könnyen csoportosíthatók, szűrhetőek, ezáltal lehetőség nyílik az eddig különálló adatok összefüggéseinek tudományos elemzésére.

Az eHVB rendszer a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosító számú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében jött létre, a megvalósításhoz szükséges forrást a Széchenyi 2020 program biztosította az Európai Szociális Alap vissza nem térítendő támogatásával.

Az új rendszerről további információ elérhető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján.