Az ápolási igazgató számára nagy meglepetés és megtiszteltetés volt, amikor megtudta, hogy felterjesztették a kitüntetésre. A Belügyminisztérium márványaulájáig sok munkával és tanulással töltött év után jutott el. Dancs Jenő felidézte, már diákként érezte, hogy valamilyen segítő foglalkozást akar választani. Ehhez komoly motivációt kapott egykori tanárától, aki elsősegélynyújtó és egészségőr tanfolyamokat szervezett. Nem csoda, hogy egészségügyi szakiskolába jelentkezett, majd annak elvégzése után 1985-ben a Zala Megyei Kórházhoz adta be az álláspályázatát. Felvették, majd két évig, a sorkatonai szolgálat megkezdéséig a nagy beteglétszámú pszichiátriai osztályon dolgozott. Ez alatt az idő alatt folyamatosan képezte magát, a gimnáziumi érettségi után Székesfehérváron fogtechnikát tanult. Gyakorlati helyén ezen a területen nem tudták alkalmazni, így 1995-ben visszatért a kórház kötelékébe, megpályázta a krónikus belgyógyászati osztály vezető ápolói posztját.

- Ha valaki vezetői posztra tör, egy lépéssel mindig a többiek előtt kell járni akár képzettségben, akár gyakorlatban, de emberségből mindenképpen példát kell mutatni - e gondolatok jegyében látott munkához. Ahogy mondta, ez nagyon nehéz terepe volt az intézménynek, a páciensek sokféle betegséggel küszködtek, állapotuk vagy életkoruk miatt tartós ápolást igényeltek. Az ott töltött időről ma is megható emlékeket őriz, hiszen minden nap kapott a betegektől valamilyen pozitív visszajelzést.

Szakmai útján újabb mérföldkő volt 2000, amikor befejezte a PTE Egészségügyi Főiskolai Karán a diplomás ápoló szak stúdiumait. A főiskola után az ÁNTSZ-től keresték meg, akkor építették ki a szakfelügyeleti rendszert. Ebbe a munkába őt is bevonták, Zalaegerszegen és Lentiben, illetve a hozzájuk tartozó területeken, a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisokban, a fogászati körzetekben és a foglalkozás egészségügyi alapellátásban folyó szakdolgozói tevékenységet felügyelte.

Az egyetemi végzettség megszerzésével egyidejűleg már az egészségügyi igazgatásban is ténykedett. Innen a megyeszékhely önkormányzatához került, ahol egészségügyi alapellátásért és a szociális szolgáltatásokért felelős szakreferens lett, majd kinevezték a humánigazgatási osztály osztályvezető-helyettesének. Részt vett az egészségügyi alapellátást, majd a szociális szolgáltatásokat megújító, nagyobb volumenű projektek lebonyolításában. 2018-ban ápolási igazgatóként tért vissza a megyei kórházba. Az elmúlt csaknem öt évben, mint fogalmazott, apró lépésekben több változást sikerült elérni, annak ellenére, hogy ezt az időszakot jelentősen befolyásolta a koronavírus-fertőzöttek ellátásának szervezése és a járvány elleni védekezés is. Küzdöttek és küzdenek az egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás-ellátottság kérdésével, ami nem csak hazánkban, más országokban is probléma. Úgy véli, az ápolás társadalmi presztízsének alacsony volta és a képzés hosszú időtartama miatt kevesebb fiatal lép a pályára. Ha kész ápolót szeretnénk, jelenleg hat év képzési időt követően kerül ki a fiatal az iskolából és állhat munkába. A világból érkező rengeteg inger miatt nehezebb őket megszólítani.

- Nekünk is meg kell találnunk a módját, hogyan keltsük fel az érdeklődésüket azokkal az eszközökkel és módszerekkel, amikre ők a leginkább fogékonyak - vélekedik az ápolási igazgató. A kórházban két évvel ezelőtt egy jól felszerelt skill-labort alakítottak ki, ahol különleges, életszerű demonstrációkat lehet tartani. A szakmai kamarával karöltve rendszeresen szerveznek nyílt napokat a diákok számára, hogy bepillantást engedjenek ebbe a világba.

Dancs Jenő eredménynek tekinti, hogy a humánerőforrás-nehézségek ellenére stabilan tudják működtetni a kórházat, ehhez sok támogatást kapnak a vezető ápolóktól. Az egészségügyi ellátórendszer napjainkban nagyon sokféle változáson megy keresztül egyidejűleg. Az egyik feladat, ez év július 1-jével az önkormányzatoktól átvett területi védőnői szolgálatok működtetése. A védőnői ellátás egy megelőző típusú egészségügyi szolgáltatás, amit a kórház struktúrájához kell illeszteni úgy, hogy a lakosságközeli szolgáltatás ne sérüljön, s az átállásból a gondozottak lehetőség szerint semmilyen zavart ne érzékeljenek.

Folyamatban van az ápolást támogató rendszer bevezetése is, még csak az úgynevezett kompetencia osztályon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beteg a felvételekor kóddal jelölt karszalagot kap, ami alapján egy kis mobiltelefonhoz hasonló készülékkel az állapotváltozásait könnyedén lehet elektronikusan rögzíteni. A rögzített információk közvetlenül bekerülnek a medikai rendszerbe, onnan pedig az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe. A fejlesztés hosszabb távon racionalizálhatja és megkönnyítheti a napi adminisztrációs tevékenységet, a betegek számára pedig közvetlen hozzáférést biztosít az ellátási eseményekkel kapcsolatos adatokhoz. Mindez azért is fontos, hogy több idő jusson a betegekre fizikai és lelki értelemben egyaránt.

Dolgoznak a járóbeteg irányítási rendszer kiépítésén is. A fejlesztés a páciensek számára teszi majd kedvezőbbé az egyes szakrendelések elérhetőségét, akár úgy, hogy egy applikáción keresztül tudnak időpontot foglalni, a rendszer működése a várólisták csökkentéséhez is hozzájárulhat majd. A két, utóbb említett újítás egyébként az Országos Kórházi Főigazgatóság projektjeként valósul meg.

Más jellegű változás a kórház épületeit érintő rekonstrukció. Több épületben belső, külső, valamint energetikai felújítások zajlanak, így komoly szervezést igényel az ellátás folyamatos biztosítása. Nehézséget jelent, hogy az intézmény területén kevés olyan hely van, ahová adott esetben egy szakrendelést vagy osztályt át tudnak költöztetni. Szerencsére a munkatársai sokat segítenek a napi operatív munkában. Feladata tehát folyamatosan van, így a pihenés - ahogy fogalmazott - luxus az életében, ezért sokat jelent számára, ha a gyermekeivel lehet, vagy utazhat. Van úgy, hogy erre kevesebb idő jut, mint szeretné, ám kezdetektől tudta, hogy ez a pálya és a betöltött pozíció lemondással jár. Hangsúlyozza, a segítés szándéka minden tevékenységében benne van, hivatásában igyekszik érvényre juttatni a humánumot, s megtartani az annak gyakorlásához kapcsolódó írott és íratlan szabályokat.

Forrás, fotó: zaol.hu