Tisztelt Kedvezményezettek!

1.    Beszámoló sablon és mellékleteinek elérhetősége
A megítélt támogatás felhasználásáról a kiadott Támogatói okirat, vagy Megállapodás Fejezetek Közötti Előirányzat-átcsoportosításra (Megállapodás) alapján kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani Lebonyolító részére legkésőbb a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 29-ig.
A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Beszámoló sablon és mellékletei, valamint a kitöltést segítő útmutató elérhető a pályázat oldalán https://www.aeek.hu/palyazati_felhivas_gyermekdiabetesz_palyazati_program
    
2.    Lebonyolítót érintő, jogszabály alapján történő jogutódlásról
Tájékoztatjuk továbbá tisztelt kedvezményezetteket, hogy a Gyermekdiabétesz Pályázati Program keretében Lebonyolítóként eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), valamint hivatalos képviselő személyében az alábbi változás történt.
A Kormány 506/2020. (XI. 17.) rendeletében létrehozta az Országos Kórházi Főigazgatóságot. A Kormány 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól 9. §-ban foglaltaknak megfelelően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság alapadatai:
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):    845885
Elnevezés:    ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG
Székhely:    1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószám:    15845883-2-43
KSH statisztikai számjel:    15845883-8412-312-01
Vezető:    Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató

A fentiek okán kérem, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ személyében és azzal összefüggésben lévő adatokban történt változásokat szíveskedjenek tudomásul venni, valamint a Támogatói okirat, vagy Megállapodás teljesítése kapcsán az Önök részéről kiállításra kerülő minden olyan iratban és dokumentumban szíveskedjen átvezetni, amely 2020. december 31. után keletkezik.
Tájékoztatom, hogy kizárólag a szervezet adataiban jogszabály alapján elrendelt változás miatt a Támogatói okiratban, vagy Megállapodásban módosítás nem történik, azonban amennyiben a Támogatói okirat, vagy Megállapodás módosítása egyéb okból esetlegesen szükségessé válik, akkor a módosítás során a fenti adatok is átvezetésre kerülnek. 
Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!

Amennyiben a fentiekkel, vagy a pályázat megvalósításával kapcsolatban kérdése lenne, azt felteheti a gyermekdiabatesz@okfo.gov.hu címen!