A rendezvényt Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár és dr. Lippai Norbert, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ általános főigazgató-helyettese nyitotta meg. Az országosan 55 kórházi és 14 mentőszolgálati helyszínen lebonyolított OKJ-s ápoló, gyermek-és csecsemőápoló, valamint mentőápoló képzések új, magasabb szintű szakmai ismeretek, kompetenciák elsajátítását tették lehetővé.

A résztvevőknek a képzés teljes időtartama alatt havonta 30.000 Ft összegű motivációs ösztöndíjat folyósított a foglalkoztató egészségügyi intézmény. Ennek költségeit az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fedezte, és biztosította a képzésben részt vevők helyettesítésével kapcsolatos költségeket is. A képzésen végzettek számára az OKJ-s szintű ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, valamint mentőápoló szakképesítésre további, úgynevezett ráépített szakképesítés megszerzése is lehetővé válik.

A „Felzárkóztató ápoló képzési program” célja az egészségügyi ágazat számára felkészült, megfelelő számú és szakmai kompetenciákkal rendelkező, a jövő szükségleteit kielégítő munkaerő biztosítása, a humánerőforrás arányos területi eloszlásának és országon belüli mobilitásának elősegítése, és az egészségügyi dolgozók megtartása az egészségügyi ellátórendszerben.

A fejlesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program című kiemelt projekt) keretei között, a Széchenyi 2020 programból valósult meg.