A Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet a járóbeteg szakellátásainak fejlesztésére pályázott és nyert támogatást a Széchenyi 2020 program keretében, az EFOP-2.2.19 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című felhíváson.

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében, összesen 34 szakrendelésre kerültek beszerzésre orvosi eszközök, bútorok vagy informatikai berendezések. A 269.900.000 Ft Európai Uniós támogatás segítségével 2023 júliusában befejeződött beruházás eredményeként sikerült beszerezni valamennyi a pályázat keretében megjelölt orvosi eszközt és informatikai berendezést. Az eszközbeszerzések mellett a projekt fontos részét képezte 3 db lift cseréje is az épületben.

A projekt eredményeként az érintett járóbeteg szakellátásokból a fekvőbeteg szakellátásokba továbbküldött betegek aránya legalább 10%-kal csökken. A beszerzett korszerű eszközöknek köszönhetően az érintett szakrendeléseken magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesülhetnek a betegek.

A fejlesztés hatására Hatvan városában és a járóbeteg szakrendelő ellátási körzetébe tartozó településeken élő mintegy 315.000 ember részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokban.
A projekt keretében 2023. szeptember 7-én kerültek átadásra a beruházás utolsó elemeként a megújult felvonók.

Az átadón Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a megvalósításban. Hangsúlyozta büszke a kórházra, az abban dolgozókra, hiszen a meghatározott irányvonalak mentén mindig a legoptimálisabb fejlesztéseket tudják megvalósítani. A fejlesztések minden esetben összhangban vannak a Kormány egészségügyi stratégiájával. A jelenlegi beruházással felkerült az eddigi munka tetejére a korona. Olyan eszközök, gépek beszerzése valósulhatott meg, mellyel a térség lakossága szinte az ellátás teljes palettáját igénybe tudja venni.

Beszédében felhívta a figyelmet, hogy a korszerű eszközökön, berendezéseken túl elengedhetetlen az egyéni felelősség, a prevenció fontossága, melyre nagy hangsúlyt kell fektetni. A fejlesztések nem állnak meg, az intézmény a jövőben is számíthat ránk – hangsúlyozta Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője.

Dr. Stankovics Éva főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a kórház valamennyi fejlesztése a betegekért, a gyógyítás érdekében valósul meg. Ezzel a beruházással is egy régóta dédelgetett álom valósulhatott meg. A számtalan orvosi eszköz, berendezés, informatikai eszközök beszerzésén túl a régi kopott, nyikorgó liftek helyére új liftek kerültek beszerelésre, mely a betegellátás biztonságát növeli. Az intézmény főigazgatója kitért arra, hogy a kórház vezetése továbbra is keresi a fejlesztési lehetőségeket, és szívesen vállal szerepet pilot programok megvalósulásában.

A projektről bővebb információ a https://askhatvan.hu/korhazunk/palyazatok/ oldalon olvasható.

Forrás, fotó: Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet