A GYEMSZI jogszabályban foglalt ágazati statisztikai adatgyűjtési feladatának végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés.

 
A projekt közvetlen célja, hogy olyan komplex ágazati statisztikai adatgyűjtő rendszer alakuljon ki, amely támogatja a jogszabályi kötelezettségből fakadó adatgyűjtési feladatokat, az adatok feldolgozását, publikálását, emellett döntés-előkészítő információkkal segítse a GYEMSZI megnövekedett szervezetének irányítását is. 
 
A bevezetendő informatikai rendszer az intézményekben meglevő adatokat gyűjti össze, dolgozza fel. Ezekből állít elő olyan riportokat, elemzéseket, amelyek rávilágítanak trendekre, folyamatokra, de akár egyedi esetekre is, amelyekre a vezetés gyorsan és hatékonyan tud reagálni. Összehasonlíthatóvá válnak például az intézmények hasonló beszerzéseinek adatai. Kimutatható lesz az egészségügyi szakdolgozók várható hiánya a nyugdíjba vonulások miatt, amire képzési programokkal, vagy ösztönző rendszerek kialakításával időben lehet reagálni. Könnyen utána lehet járni annak, ha valahol számottevő eltérés mutatkozik mondjuk az anyagfelhasználásban a többi intézmény átlagához képest.
A fenti néhány példából is jól látszik, hogy olyan információkat kap folyamatosan az ágazatirányítás, amelyekre gyorsan reagálva jelentős költségmegtakarítást és a betegek magasabb színvonalú kiszolgálását érheti el. 
 
A projekt jelenleg Budapesten és Pest megyében, 29 egészségügyi intézmény bevonásával zajlik, de további cél, hogy a rendszer legyen alkalmas későbbiekben az egész országra való kiterjesztésre. Az érintett szakterületek: a beszerzés, egészségszervezés, finanszírozás, gazdálkodás, humánpolitika, informatika, minőségfejlesztés, uniós pályázatkezelés, monitoring, vagyongazdálkodás.