A program keretében 7 országos hatáskörű pályázati felhívás zárult le, amelynek eredményeképpen 3213 tanulóval összesen 3821 szerződés jött létre és mostanáig a projekt közel 1411 millió forintnyi ösztöndíjat folyósított. A támogatási időszak 4 hónaptól egészen a 26 hónapos időszakig terjedt az ösztöndíjasok körében. Eddig több, mint 2800 fő igazolta, hogy sikeresen elhelyezkedett a program támogatásával megszerzett szakképesítésének megfelelő munkakörben, és hogy hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál látja el szakdolgozói feladatait.

A 2017. júniusában indított (EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú) „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” elnevezésű kiemelt projekt a mai napon tartotta meg zárókonferenciáját, ahol Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere videó üzenetben köszöntötte a projekt megvalósítóit és ösztöndíjasait. Az ösztöndíjprogram az egészségügyi szakdolgozói utánpótlás ösztönzését, a jól képzett és elhivatott egészségügyi szakdolgozók létszámának növelését szolgálta. 

A projekt sikeresen teljesítette célkitűzését, mivel több, mint 3200 érettségivel rendelkező, iskolarendszerű egészségügyi OKJ szakképzésben (nappali vagy esti munkarendben) tanulót vont be az ösztöndíjprogramba. A támogatás legfontosabb feltétele volt, hogy a programba bevont tanulóknak a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a program támogatásával megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták. Az ösztöndíjjal támogatható OKJ szakképzések körének meghatározása a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál fennálló betöltetlen álláshelyekre vonatkozó felmérések eredményei alapján történt. 

Az ösztöndíjasok támogatására a projekt országos mentorhálózatot hozott létre, amellyel segítette a szakképesítés megszerzését, az egészségügyi intézmények és a tanulók közötti kölcsönös elköteleződést, majd ezt követően a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben történő elhelyezkedést. Az egykori ösztöndíjasok közül legtöbben az ápoló, gyakorló ápoló, csecsemő- és gyermekápoló és a gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítést szerezték meg.

További információk a projekt honlapján, a https://apololeszek.okfo.gov.hu/osztondijprogram linken érhetőek el.