Projekt cím Az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés
Projektazonosító 101035467 - TEHDAS - Health Programme, HP-JA-04-202
Támogatási szerződés azonosító 101035467
Projekt cím angolul Joint Action Towards the European Health Data Space – TEHDAS
Támogató program Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020 (3rd EU Health Programme)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 2.500.000,00 EUR
Projekt teljes költségvetése (összeg) 4.166.666,67 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 50.461,20 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 60 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 40%
Támogatást igénylő A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland)
Főkedvezményezett A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland)
Konzorciumi partnerek száma összesen 26 nemzeti kompetens hatóság (Competent Authority - CA) és 22 közreműködő kapcsolt szervezet (Affiliated Entity – AE)
Projekt célja Az Európai egészségügyi adattér (EHDS - European Health Data Space) létrehozásával kapcsolatos ajánlások kidolgozása annak érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nemzeti szinten az egészségügyi ágazatban történő alkalmazása és az ennek kapcsán felmerülő lehetséges különbségek ne akadályozzák az egészségügyi és genetikai adatok kutatási és ellátási célokból történő határokon átnyúló szabad áramlását.
A projekt olyan közös szakpolitikai ajánlásokat kíván kidolgozni, amelyeket az EU tagországok és az EU Bizottság saját és/vagy - az Európai Tanácson keresztül - közös fejlesztési programjaikban tudnak majd felhasználni (pl.: operatív program tervezés és kiemelt projekt előkészítés során).
Az együttes fellépés keretében egyúttal feltárásra kerülnek olyan tagállami és/vagy nemzetközi jó gyakorlatok, amelyekre a közös szakpolitikai ajánlásokat majd építeni lehet.
Támogatási szerződés  TEHDAS Grant Agreement
Egyéb információk a projektről TEHDAS – nemzetközi programok