Projekt cím JADECARE - Együttes fellépés a digitálisan támogatott, személyre szabott, integrált ellátások megvalósításáért
Projektazonosító HP-JA-03-2019
Támogatási szerződés azonosító GA 951442
Projekt cím angolul JADECARE - Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care
Támogató program 3rd EU Health Programme (Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 3 999 225,84
Projekt teljes költségvetése (összeg) 4 999 032,30
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 78 377,50
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 80%
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20%
Támogatást igénylő ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD (KRONIKGUNE)
Baszk régió, Spanyolország
Főkedvezményezett ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD (KRONIKGUNE)
Baszk régió, Spanyolország
Konzorciumi partnerek száma összesen Összesen 48 (17 kijelölt nemzeti kompetens hatóság + 31 kapcsolt szervezet)
Projekt célja
A JADECARE együttes fellépés átfogó célja, hogy az EU Bizottság és a tagállamok által közösen kiválasztott - a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósításáról szóló - 4 jó gyakorlat tapasztalatait és megoldásait a tagállamok átvegyék. Ennek érdekében az EU támogatást nyújt a tagállamok részére, hogy a tapasztalatcsere és tudástranszfer mellett 1-1 pilot keretében kipróbálják ki, hogyan tudják a szerzett információt optimálisan hasznosítani. 
 
SPECIFIKUS CÉLOK:
• A meglévő ellátási formák átszervezése, változáskezelés;
• A digitális technológiák és eszközök beépítése az ellátási szolgáltatásokba;
• A betegutak újraszervezése;
• Az egészségügyi munkaerő szerepének és szükséges készségeinek újragondolása a digitális technológiák és adatok tükrében;
• Kapacitásteremtés az ellátási folyamatban való egyéni és közösségi szintű fokozott részvétel érdekében;
• A lakosság érzékenyítése;
• A beteg által jelentett adatok felhasználása;
• Új finanszírozási, fizetési módok;
• Az új ellátási modellek teljesítményértékelése.
• A lakosság érzékenyítése - szerep- és felelősségvállalásuk erősítése az egészségmegőrzésben, a személyre szabott terápiák alkalmazásában és a rehabilitációban, valamint az ellátórendszer fenntarthatóságában, továbbá a digitális egészségműveltség bővítésében, illetve a mindezek közötti összefüggések megismertetése és elfogadtatása.
Támogatási szerződés  JADECARE Grant Agreement
Egyéb információk a projektről JADECARE – nemzetközi programok