Útkövető

Hírek oldalmenü

Tartalom megjelenítő

null A rezidens önálló tevékenység végzéséhez kapcsolódó kompetenciák a veszélyhelyzet ideje alatt

A rezidens önálló tevékenység végzéséhez kapcsolódó kompetenciák a veszélyhelyzet ideje alatt

A Kormány 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelete az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

A rezidens önálló tevékenység végzéséhez kapcsolódó kompetenciák a veszélyhelyzet ideje alatt

”… 1. §  (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110.  § (2) és
(3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy
(a  továbbiakban: jelölt) önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében,
melynek gyakorlására a tutora igazolása alapján felhatalmazást szerzett.
(2) A kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:
a) „A” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi,
b) „B” szint: az  adott tevékenységet, beavatkozást a  jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi
szupervízió mellett végzi,
c) „C” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés
alapján önállóan végzi,
d) „D” szint: az  adott tevékenységet, beavatkozást a  jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a  szakorvos
utasítása szerint végzi, vagy
e) „E” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt
végzi.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag – sürgős
esetben haladéktalanul – tájékoztatja a szakorvost. …”

Letölthető dokumentumok:
A veszélyhelyzet ideje alatt a rezidens önálló tevékenység végzéséhez kapcsolódó kompetenciák >>
Igazolás a veszélyhelyzet alatt történő önálló egészségügyi tevékenység végzéséről >>

intranet