Útkövető

Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. 

Szechenyi Projects

EFOP-2.2.0-16-2016-00007

EFOP-2.2.0-16-2016-00007

Kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Projekt címe: Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása
Szerződött támogatás összege: 9 857 800 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
A 9,857 milliárd forint összköltségű projekt az OKFŐ irányítású megyei intézmények központi diagnosztikai fejlesztését végzi el. A leletezés minőségének javítása, a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítása és a leletátfordulási idő csökkentése érdekében 43 patológiai osztály számára a szövettani vizsgálatokhoz szükséges korszerű patológiai berendezések, pl. a szövettani indítás és feldolgozás berendezései, nagy teljesítményű immunhisztokémiai automaták, mikroszkópok stb. beszerzése valósul meg. 8 megyei kórházban korszerű, pneumatikus csőposta rendszer kialakítása történik meg, felújításra kerül 43 patológiai osztály, és az elhunytak hozzátartozói számára méltó kegyeleti helyszínek kerülnek kialakításra, valamint tetemhűtő rendszerek beszerzése és korszerűsítése történik meg az elhunytak méltó elhelyezése érdekében. Orvosdiagnosztikai laboratóriumok (ODL) akkreditációja előkészítésre kerül a betegbiztonság növeléséért.
 
A projekt célja:
• A patológia és a laboratóriumi diagnosztika korszerűsítésével szakmailag magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása.
• A megújult szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel férjen hozzá az érintett lakosság.
• A kórházak hosszú távon is fenntartható működésének megteremtése az intézmények működésének racionalizációja, a korszerű infrastruktúra és eszközpark biztosítása révén.
 
Tevékenységek:
• A szövettani vizsgálatokhoz szükséges korszerű patológiai berendezések beszerzése, amelyek a minőségbiztosítás, a terápia alapját képző szövettani diagnózis alapvető feltételei.
• A diagnosztikai munkafolyamatok támogatása és fejlesztése érdekében informatikai eszközök beszerzése.  
• Pneumatikus csőposta rendszerek kialakítása a korszerű mintaszállítás megteremtése érdekében.
• Patológiai osztályokon felújítás, melynek célja az elhunytak hozzátartozói számára méltó kegyeleti környezet kialakítása, továbbá a szakszemélyzet számára a munkakörülmények javítása.
• Patológiai informatikai rendszer fejlesztése. A rendszer célja, hogy az intézmények patológiai osztályai számára kialakításra kerüljön egy rugalmas munkafolyamat támogató minőségbiztosítási rendszer, amely testreszabhatóan támogatja a szövettani laboratórium munkafolyamatait. 
• Az eredményesebb gyógykezelés és a költséghatékony diagnosztika érdekében a projekt keretei között korszerű labordiagnosztikai- és lakosságközeli vérvétel országos rendszerének kialakítását biztosító módszertanok kerülnek kidolgozásra.
• A megvalósuló tananyagfejlesztés és a képzés segíti a minőségbiztosítást, és indirekt módon, az eszközbeszerzésekkel párhuzamosan támogatja a diagnosztikai területeket.
 
A projekt eddigi eredményei:  
•    Összesen 43 helyszín patológiai osztályán történt felújítás. Megújultak a kegyeleti helyiségek, a bonctermek és az ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgáló helyiségek. Az elhunytak hozzátartozói számára méltó kegyeleti környezetet alakítottunk ki, és javultak a szakszemélyzet munkakörülményei.
•    1.576 db informatikai eszközt telepítettünk 40 megvalósítási helyszínre.
•    Összesen 586 db patológiai berendezést szereztünk be és szállítottunk le.
•    Az eredményesebb gyógykezelés és a költséghatékony diagnosztika érdekében két korszerű módszertant dolgoztunk ki:
    -  A betegellátás eredményességét javító laboratóriumi vizsgálatkérési gyakorlatot leíró módszertant;
    -  A lakosságközeli vérvétel országos rendszerének kialakítását biztosító módszertant.
•    Megvalósult a tananyagfejlesztés, amely során két hiánypótló kiadvány született. Egy 548 oldalas 9 db tananyagot felölelő tankönyv és egy 172 oldalas esettanulmányokat feldolgozó munkafüzet.
•    A továbbképzés-sorozat első köre 4 helyszínen (Nyíregyháza, Győr, Kecskemét, Győr), 288 résztvevővel lezajlott.
•    Megtörtént a Patológiai Informatikai Rendszer (PIR) fejlesztése. A rendszer lehetővé teszi a patológiai mintakövetést és a munkafolyamatok, leletek és egyéb mikroszkópos technikák elektronikus nyilvántartását, alkalmazását.
•    7 helyszínen megtörtént a csőposta rendszer szállítása (Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Veszprém, Zalaegerszeg).
•    Tetemhűtő rendszerek beszerzése és korszerűsítése kapcsán 29 helyszínen történt fejlesztés.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
 
 
 
intranet