Közérdekű adatok 2020. december 31-ig

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs Osztály
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége, telefonszáma, elektronikus levélcíme   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs Osztály
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 2020.12.07. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 2020.11.02. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Ingatlan Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Igazgatóság
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 2020.11.02. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Ingatlan Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Igazgatóság
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: az ÁEEK-nek nincs önálló szakmai kiadványa   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Kommunikációs Osztály
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Kommunikációs Osztály

 

intranet