Útkövető

Közbeszerzési információk

I. Infotv. szerinti közzétételi kötelezettség
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) I. számú mellékletében (Általános közzétételi lista – Gazdálkodási adatok) foglalt adatokat (Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) az Állami Egészségügy Ellátó Központ, mint Ajánlatkérő, és mint közzétételre kötelezett szerv, az Infotörvény 37. § (1) bekezdése alapján a honlapján negyedévente közzéteszi. A közbeszerzési információknak a honlapon legalább 1 évig kell elérhetőnek lennie.
 
II. 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kötelezettség
 
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint központi beszerző szervezet, a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét a honlapján közzéteszi. A dokumentumoknak a honlapon legalább 5 évig elérhetőnek kell lennie. 
 
III. Kbt. szerinti közzétételi kötelezettség
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe), valamint ha a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is – közzéteszi a 43. §-ában foglalt adatokat.
 
IV. Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (ESZ Zrt.)
 
Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amelynek tulajdonosi jogait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ gyakorolja. Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. az ÁEEK-nak és fenntartott intézményeinek közbeszerzési szolgáltatásokat nyújt.
Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tevékenységéről bővebben a https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes oldalon tájékozódhat.
 
intranet