Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Országos Kórházi Főigazgatóság
Konzorciumi partnerek:
 • Debreceni Egyetem,
 • Pécsi Tudományegyetem,
 • Szegedi Tudományegyetem.
Projekt címe: Egységes ápolási eszközpark kialakítása
Szerződött támogatás összege: 7 962 916 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
Az ápolás a páciens ellátása, segítése szükségleteinek kielégítésében, valamint gyógyulásának elősegítése. Az ápolás eszközeinek fejlesztése a teljes egészségügyi ellátás színvonalának emelkedését okozza. A nem megfelelő minőségű ápolás nemcsak a működési hatékonyságot csökkenti, hanem a kapcsolódó megnövekedett betegbiztonsági kockázatok miatt veszélyt jelent a betegekre nézve is. 
Az OKFŐ kiemelten fontosnak tartja az egészségügyi szakdolgozók munkakörülményeinek javítását, ezért a közel 8 milliárd forintos fejlesztéssel megújul a kórházak ápolási eszközparkja. Összesen kb. 18500 db ápolási eszköz − többek között intenzív ágyak, korszerű betegágyak, felfekvést megelőző matracok, gördíthető infúziós állványok, fecskendős infúziós pumpák − beszerzése történik meg. 5500 fő képzése is megvalósul, egyrészt az újonnan beszerzett eszközök eredményes alkalmazása és a biztonságos és szakszerű betegmozgatás elsajátítása, másrészt a kiégés megelőzése érdekében.
 
A projekt célja:
 • Az egészségügyi ellátás során végzett ápolási tevékenység hatékonyságának növelése, a szükséges ápolási idő lerövidítése, az ápolási tevékenység színvonalának, valamint az ahhoz való hozzáférésnek a javítása, ezáltal a betegek életminőségének maximalizálása.
 • Az országban működő aktív, rehabilitációs és ápolási osztályokon az azonos esélyegyenlőséget biztosító ápolási tevékenység módszertani, infrastrukturális támogatása.
 • Az egyes orvosi szakterületek és ellátási formák szerinti ápolási tevékenység specifikus eszközökkel történő támogatása, az ápolás eszközellátottságának javítása.
 • Az ápolással összefüggő munkabiztonsági kockázatok (ezen belül a fizikai, kémiai, biológiai és pszichés kockázatok) csökkentése, ennek eredményeként az ápolói dolgozói elégedettség növekedése, az ápolók elvándorlásának visszaszorítása.
 • Az Egységes Tulajdoni Nyilvántartási rendszerbe integrálódó valós idejű eszközgazdálkodási modul által az országos ápolási eszközkészlet nyilvántartása.
 
A projekt eddig elért eredményei:
Összesen nagyságrendileg 18500 db ápolási eszköz beszerzése történik meg, amelyből eddig 12447 db ápolási eszköz kiosztása valósult meg, illetve a közép-magyarországi régión kívüli összes, az OKFŐ által irányított kórházban dolgozó szakdolgozók körében 3 képzés megvalósítása történt meg az alábbiak szerint.
 • Az első eszközbeszerzéssel kapcsolatos eljárás eredményeként 1397 db eszköz került kiosztásra 58 intézményben, illetve opciós megrendelés keretében további 394 db Hill-Rom eszköz leszállítása valósult meg.
 • Az eszközkiosztás második üteme tekintetében összesen 6495 db betegápolási eszköz került leszállításra 75 OKFŐ fenntartású intézményi telephely, valamint a három egyetemi helyszín részére.
 • Az eszközbeszerzés harmadik üteme kapcsán összesen 3984 db betegápolási eszköz 66 intézménybe került leszállításra, illetve opció keretében további 177 db eszköz szállítása valósult meg 8 OKFŐ fenntartású intézménybe.
 • Az eszközbeszerzés negyedik üteme kapcsán összesen 6097 db eszköz került kiosztásra 73 OKFŐ fenntartású intézményi telephely, valamint 3 egyetemi helyszín részére. Illetve opciós megrendelés keretében további 1830 db eszköz szállítása valósult meg 51 OKFŐ fenntartású intézményi telephely, valamint 3 egyetemi helyszín részére.
 • A projektben lefejlesztésre került az Ápolási Eszközpark Nyilvántartó szoftver (ÁEP). Az intézményi eszközgazdálkodást, nyilvántartást támogató informatikai szoftverrel lehetővé válik a bővített és egységessé tett ápolási eszközpark nyilvántartása és állapotfelmérése. A leszállított eszközök adatai rögzítésre kerültek a szoftverben, az intézmények a továbbiakban a rendszeren keresztül tehetik meg az esetleges hibabejelentéseket.
 • Workshop keretében összesen 100 alkalommal 1473 fő részére zajlott le képzés. Célcsoportja a kórházi középvezetők voltak. 
 • A munkahelyi burnout szindróma megelőzésére irányuló 3 napos tréningre (2 nap burnout, majd 1 nap esetmegbeszélő) egészségügyi szakdolgozók jelentkezését vártuk. A burnout tréning az egészségügyi szakdolgozók számára 20 pontra minősített elméleti továbbképzésként szabadon választható képzési lehetőség volt. A tervezett 60 alkalomból 60 képzés került megrendezésére, 854 fő vett részt a képzésen, amelyből sikeresen 796 fő végezte el a képzést. 
 • Az „Azonos Esélyegyenlőséget Biztosító Ápolás” e-learning tananyag elvégzéséhez 2734 főt regisztráltunk az https://apolas.aeek.hu felületen. Az e-learning képzés az egészségügyi szakdolgozók számára 19 pontra minősített elméleti továbbképzésként szabadon választható képzési lehetőség volt. A továbbképzést 2347 fő végezte el sikeresen.
 • Helyes betegmozgatás Szakmai továbbképzés esetében (minősített, 19 pont) az 1 napos tréningre egészségügyi szakdolgozók, betanított beteghordozók, segédápolók és betanított műtőssegédek jelentkezését vártuk. A tervezett 60 alkalomból mind a 60 helyszínen, összesen 1115 fővel sikeresen lezajlott a képzés.
 
Projekt tervezett befejezési dátuma:2023.06.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003