Útkövető

Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer (ÁStAR)

2015-ben elindult az egészségügyi Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer (ÁStAR)
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) gyakorolja a fenntartói jogokat országosan 105 egészségügyi intézmény felett. Ennél a nagyszámú intézménynél keletkező óriási adattömeg feldolgozása, a kapott információ vezetőket támogató célirányos elemzése, felhasználása olyan kihívást jelentett, aminek az eddig rendelkezésére álló rendszerek nem tudtak teljes mértékben megfelelni. Az Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer – uniós forrásból történő - fejlesztését abból a célból kezdtük meg, hogy a fenntartó, továbbá az intézmények vezetői rálátást kaphassanak az egészségügyi szakellátó hálózat működésére, egy-egy intézményre, intézménytípusra, vagy akár különböző területek részleteire, - eleinte a Közép-magyarországi Régióban, később országosan. A projekt éles üzembe állítása megtörtént, a fejlesztés és az adattisztítás folyamatos.
Projektleírás
Az ÁEEK jogszabályban foglalt ágazati statisztikai adatgyűjtési feladatának végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés (EKOP-3.1.3) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A pilotprojekt 2013 áprilisától 2014 novemberéig tartott, az alkalmazás fejlesztését a T-Systems Magyarország Zrt. végezte. A tesztelésében az ÁEEK fenntartásában működő 30 egészségügyi intézmény vett részt Budapesten és Pest megyében.

Az adatgyűjtések informatikai támogatása
Az ÁStAR létrehozásának elsődleges célja a fenntartó és az állami fenntartásban álló egészségügyi intézmények vezetőinek megfelelő színvonalú információellátása, ezáltal szakmai munkájának támogatása, vezetői döntések megalapozása volt, ehhez hozzátartozik az intézményi működés folyamán keletkező különböző adatkörök gyűjtése, azok elemzése, feldolgozása, publikálása.    
Az informatikai rendszer az ÁEEK tulajdonában lévő, a Közép-magyarországi Régióban működő egészségügyi intézmények számára biztosítja, hogy a működésükkel kapcsolatos releváns információkat egységes felületen keresztül nyújthassák be. Az elektronikus úton beérkező adatokból a rendszer automatikusan képes statisztikai kimutatások összeállítására, lehetővé téve a fenntartott intézmények működésének nyomon követését és az eddigieknél pontosabb stratégiai tervezést. Az információk a fenntartó igényein túl segíthetik az intézmények vezetőségének munkáját is. A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen egy országos kiterjesztés kritériumainak is    .
Az alkalmazás legfőbb feladata a vezetői döntéshozatal támogatása az alábbi ábrán látható kilenc témakör tekintetében:

 
 
 

Ami megvalósult
Tizenkét önálló nyilvántartási rendszer összekapcsolásával, valamint a fogalmi, logikai keretrendszer és egy közös szervezeti törzs kialakításával párhuzamosan létrejött az elkülönült adatbázisok centralizálására, kétirányú kommunikációra alkalmas technológiai alap. Ennek része az astar.aeek.hu portálon egy sharepoint-os felület önkiszolgáló BI-elemzési lehetőségekkel (excel 2013), fix, havonta frissülő vezetői, összefoglaló diagramcsoportokkal (dashboard-okkal) és riportokkal az ÁEEK és a fenntartásában álló kórházak döntéselőkészítéssel foglalkozó munkatársai és döntéshozói számára

ÁStAR portál
A sharepointos felületet eltérő hozzáférési jogosultsággal és tartalommal használhatják az intézmények, illetve az ÁEEK munkatársai, adatszolgáltatás, tájékozódás, illetve elemzés céljából.

 

 

 
Dashboardok
A dashboard-ok az intézmények főbb működési mutatóiról, az átlagtól való eltérésről adnak havi rendszerességű információt. A diagramok használhatók a külső és belső kommunikáció során is. Adattartalmát és információs szolgáltatásait a rendszer automatikusan frissíti az aktuális adatoknak megfelelően.
 
 
 
Specifikált riportok
A jelentések (riportok) előre meghatározott és összeállított adattáblák, amelyek csak azt az adat- és indikátorkört mutatják be célzottan, ami egy- egy szakterület vagy vezető számára kiemelten fontos. Ezért nem szükséges a teljes adatbázisból mindig újra előállítani a kívánt mutatót vagy mutatócsoportot, a jelentés mindig rendelkezésre áll.
 
 
 
Kimutatás készítés (Pivot)
A pivot egy önkiszolgáló üzleti intelligencia eszköz, mélyebb elemzések, kimutatások elkészítésére ad további lehetőségeket, melyek nem szerepelnek a kész riportokban, de az ÁStAR rendszerben rendelkezésre álló adatokból összeállíthatók. Egyedi módon lehet különböző elemzéseket végezni, így az elemzőknek és vezetőknek lehetőségük van a saját igényeiknek megfelelő kimutatásokat készíteni, továbbá pl. egy intézmény adatait összehasonlítani az ÁEEK fenntartása alatt álló további intézményekkel.
Az intézmények munkatársai az ÁStAR használatával kapcsolatosan az astartamogatas@aeek.hu helpdesken keresztül kérhetnek és kapnak eligazítást a fenntartó szakembereitől.
intranet