Útkövető

Hírek oldalmenü

Tartalom megjelenítő

null Pályázati közlemény - Gyermekdiabétesz Pályázati Program 2020

Pályázati közlemény - Gyermekdiabétesz Pályázati Program 2020

Tájékoztatás „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” c. pályázat határidejének meghosszabbodásáról

Pályázati közlemény - Gyermekdiabétesz Pályázati Program 2020

A  Gyermekdiabétesz Pályázati Program „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” 2020. évi pályázati felhívás végrehajtásának határideje a 2020.december 15. napján közzétett módosítással (Felhívás 1. számú módosítása) 2020. december 31. napjáról 2021. június 30. napjára módosult. 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet) veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése megtörtént, azonban ezzel egyidejűleg a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország Kormánya 2021. február 08. napjával ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek vonatkozó rendelkezése értelmében a 2020. november 4. napjától fennálló veszélyhelyzet folytonos.

2020. december 31. napján hatályba lépett a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, melynek 4. §-a  szerint: „A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.”

A 2020. november 4. napjától jelenleg is hatályban lévő veszélyhelyzet alatt a Kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések, így a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályát is több alkalommal - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §. 60. pontjával, valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának 59. pontjával – meghosszabbította.

A 2021. május 22. napján hatályba lépett és jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig - a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig - meghosszabbodik.

Figyelemmel arra, hogy a nyertes pályázókkal létrejött támogatási jogviszony a veszélyhelyzet ideje alatt fennállt, illetve az alatt keletkezett, így esetükben a támogatott tevékenység időtartama, a pályázat megvalósításának eredeti határideje (2020.12.31.) -  a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Felhívás 1. módosítása által biztosított határidő-hosszabbítást meghaladó mértékben - a 2020. november 04. napjától fennálló veszélyhelyzet időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A támogatott tevékenység határidejének meghosszabbodása maga után vonja a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtási határidejének módosulását is. 

A támogatott tevékenység automatikus meghosszabbodás által biztosított határidő előtti befejezésére, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtására a lehetőség biztosított.
A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Beszámoló sablon és mellékletei, valamint a kitöltést segítő útmutató elérhető a pályázat oldalán

https://www.okfo.gov.hu/palyazati_felhivas_gyermekdiabetesz_palyazati_program

Amennyiben a fentiekkel, vagy a pályázat megvalósításával kapcsolatban kérdése lenne, azt felteheti a gyermekdiabetesz@okfo.gov.hu címen!

intranet